facebook
menu

okruh Malé Hradisko
(9,2 km)

okruh Malé Hradisko<br>(9,2 km)

Trasa okruhu (podrobná mapa ke stažení) začíná i končí na naučné stezce ""Staré Hradisko"" u lokality Staré Hradisko, což je památkové chráněné území, mapující život Keltů na zdejším oppidu. Rovněž je to výchozí bod pro návštěvu lyžařského vleku a je zde umístěna informační tabule. První část trasy (cca 40%) je nenáročná a kopíruje tok potoku Okluka proti proudu, po komunikacích vedoucích lesem (bez provozu aut) 2. Část (30%) začíná napojením na Protivanovský okruh, jež vede do prudkého lesního kopce až k městysu Protivanov. Dále se trasa vrací zpět k Malému Hradisku po kraji lesa až k horizontu. Odsud začíná poslední část vedoucí dále z kopce až do Malého Hradiska. Zde po místních komunikacích (minimální provoz) trasa vede až k napojení na výchozí bod. Lyžaři též mohou začít i ukončit trasu ve středu obce, kde je umístěna druhá informační tabule. V obci je obchod se smíšeným zbožím (otevřeno pondělí až sobota). Dále je k dispozici ""Hostinec u Cetkovských (bez vaření). Je zde kaple Panny Marie Růžencové, barokní socha sv. Jana, zvonice v části Skřivánkov, kruhová stavba tzv. větrný mlýn v brance. Památkově chráněný dřevěný domek se šindelovou střechou číslo popisné 30. Tento nenáročný okruh o délce 9,2 km s několika kratšími stoupáními je vyznačen modrými pásovými značkami KČT pro lyžařské trasy (prostřední pruh modrý, krajní oranžové), je vyznačen obousměrně.

barva značení:
modrá lyžařská trasa

celková délka: 9,2 km

náročnost trasy: Nenáročný obousměrný okruh s několika kratšími stoupáními, převážná část po lesních a polních komunikacích, v obci po místních komunikacích.

nejnižší místo: 530 m - Staré Hradisko

nejvyšší místo: 650 m - nad obcí Protivanov

Profil trasy

graf

Detail trasy

STARÉ HRADISKO - bývalé keltské oppidum

0.00km - 530m n.m.
STARÉ HRADISKO - památkové chráněné území (bývalé keltské oppidum), zde lyžařský okruh začíná i končí, je tu východiště stejnojmenné naučné stezky "Staré Hradisko", rovněž je to výchozí bod pro návštěvu lyžařského vleku, sbíhají se tu také červená a modrá turistická značka. Staré Hradisko je nepochybně nejvýznamnějším keltským oppidem na Moravě. Nachází se na východním okraji Drahanské vrchoviny a jeho nejvyšší bod leží v nadmořské výšce 541 m.n.m. Oppidum zabírá plochu 37 ha a je členěno celkem na tři části - vnitřní areál (22,5 ha), západní předhradí (13,5 ha) a nevelké východní předhradí (1 ha). Délka vnějšího opevnění měří zhruba 2800 m, vnitřní opevnění, které odděluje centrální část od západního předhradí, měří asi 550 m.

okruh jde okrajem místní části SKŘIVÁNKOV

0.50km - 530m n.m.
Okruh jde souběžně se zelenou turistickou značkou okrajem místní části SKŘIVÁNKOV.

trasa kopíruje tok potoku OKLUKA proti proudu

2.00km - 550m n.m.
Trasa kopíruje tok potoku OKLUKA proti proudu po komunikacích vedoucích lesem (bez provozu aut).

napojení na červený lyžařský okruh

3.50km - 600m n.m.
Napojení na červený lyžařský okruh (Protivanovský okruh), jež vede do prudkého lesního kopce až k městysu PROTIVANOV.

PROTIVANOV

5.00km - 640m n.m.
PROTIVANOV - Městys Protivanov se nachází v těsném sousedství mikroregionu Boskovicko. Zeměpisně je obec začleněna do okresu Prostějov v Olomouckém kraji. Protivanov má v současnosti spolu s přidruženými částmi Skelnou Hutí a Oborou celkem 1065 obyvatel. Obec se rozkládá na rozloze 1883 ha. První písemná zpráva o obci je z r. 1505. Protivanov je nejvýše položená obec na Drahanské vrchovině. V blízkosti obce se nachází nejvyšší bod Drahanské vrchoviny Skalky 735m s meteorologickou stanicí. V obci stojí pozdně barokní kostel z r. 1772. Překrásné přírodní scenérie a nedotčená příroda v okolí obce lákají návštěvníky k turistice a cyklistickým vyjížďkám po značených trasách, stejně tak v zimě krásné běžecké tratě.

trasa odbočuje zpět k Malému Hradisku po kraji lesa

5.50km - 650m n.m.
Dále trasa odbočuje zpět k Malému Hradisku po kraji lesa až k horizontu.

po polní cestě z kopce zpět do obce Malé Hradisko

6.00km - 640m n.m.
Souběžně se žlutou turistickou značkou se po polní cestě dostaneme okrajem lesa dolu z kopce zpět do obce Malé Hradisko.

MALÉ HRADISKO

8.50km - 550m n.m.
MALÉ HRADISKO - V obci začíná naučná stezka "Staré Hradisko", mapující život Keltů na zdejším oppidu (část lyžařské trasy vede po této stezce), kaple Panny Marie Růžencové, barokní socha sv. Jana, zvonice v části Skřivánkov, kruhová stavba tzv. větrný mlýn v brance, památkově chráněný dřevěný domek se šindelovou střechou číslo popisné 30.

na začátek okruhu ve Starém Hradisku

9.00km - 530m n.m.
Společně s červenou a modrou turistickou značkou se dostaneme na začátek okruhu ve Starém Hradisku.