facebook
menu

okruh Protivanovský
(9,5 km)

okruh Protivanovský<br>(9,5 km)

Nástupní plocha na tento okruh (podrobná mapa ke stažení) je na volném prostranství před sokolovnou v obci Protivanov. Odtud vede trasa po méně frekventované obecní komunikaci kolem řadových domků a překračuje silnici III třídy Protivanov - Buková a pokračuje po obecní komunikaci a po polní cestě směrem na Malé Hradisko, kde se spojuje s okruhem Malé Hradisko. Zpět se protivanovský okruh vrací údolím potoka, směrem k Protivanovskému mlýnu (v soukrmomém vlastnictví s plánem postupného uvedení do původního stavu). Odtud vede trasa po obecní cestě údolím zpět do Protivanova (kolem staré selské usedlosti, která je také v rekonstrukci a v budoucnu by měla sloužit jako skanzen.) Trasa překračuje silnici III třídy směr Protivanov- Buková. Zde se spojkou spojuje s Benešovským okruhem. Protivanovský okruh vede dále po okraji lesa k Přírodní památce Louky pod Skalkami a vrací se zpět k obci Protivanov.

barva značení: 
červená lyžařská trasa

celková délka: 9,5 km

náročnost trasy: Obousměrný okruh, větší část trasy vede ve volném prostoru - polní cesty, část lesem po zpevněných i nezpevněných cestách.

nejnižší místo: 590 m - u Protivanovského mlýna

nejvyšší místo: 670 m - křižovatka nad Protivanovem (spojka s Benešovským okruhem)

Profil trasy

graf

Detail trasy

prostranství před sokolovnou v obci PROTIVANOV

0.00km - 670m n.m.
Nástupní plocha na tento okruh je volné prostranství před místní sokolovnou v obci PROTIVANOV. Odtud vede trasa č. 1 po méně frekventované obecní komunikaci kolem řadových domků a překračuje silnici III třídy Protivanov - Buková. Městys Protivanov se nachází v těsném sousedství mikroregionu Boskovicko. Zeměpisně je obec začleněna do okresu Prostějov v Olomouckém kraji. Protivanov má v současnosti spolu s přidruženými částmi Skelnou Hutí a Oborou celkem 1065 obyvatel. Obec se rozkládá na rozloze 1883 ha.

po obecní komunikaci v části obce BARDON a BAŘINA

0.50km - 640m n.m.
Pokračujeme po obecní komunikaci v části obce BARDON a BAŘINA. Souběžně se žlutou turistickou značkou.

po polní cestě směr Malé Hradisko

1.00km - 625m n.m.
Dále po polní cestě směr Malé Hradisko, kde se napojujeme na modrý lyžařský okruh (okruh Malé Hradisko) a pokračujeme souběžně.

údolím potoka Zábrana

2.50km - 600m n.m.
Zpět se vracíme údolím potoka Zábrana a opouštíme modrý lyžařský okruh (Okruh Malé Hradisko).

PROTIVANOVSKÝ MLÝN

2.90km - 590m n.m.
PROTIVANOVSKÝ MLÝN - historické stavení s mlýnským náhonem prochází rekonstrukcí a postupně bude opět uvedeno do původního stavu.

trasa vede po cestě údolím zpět do PROTIVANOVA

3.50km - 650m n.m.
Trasa dále vede po obecní cestě údolím zpět do PROTIVANOVA kolem staré selské usedlosti, která je také v rekonstrukci a v budoucnu by měla sloužit jako skanzen.

silnice Protivanov - Buková

4.50km - 660m n.m.
Dále překračuje silnici III třídy směr Protivanov- Buková a vede po soukromých pozemcích kolem vodárny dále do lesa.

Rozcestí nad Protivanovem

4.70km - 659m n.m.
Trasa zde opouští okraj obce Protivanov a vydává se k nejvyššímu vrcholu Drahanské vrchoniny, vrchu Skalky. Abyste se k němu dostali, musíte "přestoupit na Benešovský okruh. Zde začíná tréninkový portivanovský okruh.

Křižovatka nad Protivanovem (spojka s Benešovským okruhem)

6.70km - 673m n.m.


Přírodní památka Louky pod Skalkami

7.40km - 656m n.m.
Opouštíme okraj lesa a vracíme se zpět k obci Protivanov.

vracíme se zpět do výchozího bodu - obce Protivanov

9.50km - 670m n.m.
Souběžně se žlutou turistickou značkou se vracíme zpět do výchozího bodu našeho okruhu, do obce Protivanov.