facebook
menu

Radiolokační stanice Skalky

místo:Benešov
na trase:okruh Kořenecký-Melkovský (11,6 km)
na trase:okruh Benešovský
(14,5 km)


Meteorologické radiolokátory slouží ke zjišťování rozložení okamžitých intenzit atmosférických srážek a výskytu jevů spojených s oblačností na velké ploše řádu 100.000 km čtverečních, do vzdálenosti řádově 100-200 km a pro detekci bouřkové oblačnosti do vzdálenosti cca 250-300 km. Oblast nejvyššího bodu Drahanské vrchoviny - kóta Skalky (735 m.n.m.) byla vybrána pro umístění meteorologického radaru již koncem 60. let minulého století. Původní záměry, které předpokládaly ruční měření s 16-ti člennou obsluhou stanice , nebyly až do 90. let z finančních důvodů realizovány. S využitím moderních technologií byl v r.1993 nově koncipován stavební záměr na bezobslužnou automatickou radarovou stanici s dálkovým řízením. Stavbu radiolokátoru provedla firma Agrostav Jevíčko podle projektové dokumentace firmy Kovoprojekta Brno, stavební práce započaly v červnu 1994. Montáž vlastního radiolokátoru na tubus věže byla ukončena v srpnu 1995 a od 11.4.1996 byl po ukončení zkušebního provozu zahájen "ostrý" operativní provoz.

49.501067, 16.788461